top of page

NAKSKOV KUNSTFORENINGS HISTORIE

For 70 år siden, helt præcis d. 14. januar 1948, afholdtes stiftende generalforsamling for ”Kunst- og Litteraturforeningen for Nakskov og omegn ”.

Flere borgere i byen havde længe ment, at der manglede noget kultur, og initiativtager til foreningen blev hotelejer Frandsen, Hotel Skandinavien sammen med en kreds af læger. Frandsen blev naturligt nok foreningens første formand.

Ideen med en kunstforening var slet ikke ny i Danmark tværtimod, der var allerede adskillige. Aalborg Kunstforening er nok en af de ældste, om ikke den ældste, mere end 150 år har den på bagen. Vejle og Næstved har haft 85 års jubilæum, Korsør er 50 år gammel og  Maribo Kunstforening af 1947 havde som navnet siger 70 års jubilæum sidste år.

 

 

Udstillingsvirksomhed

Omtrent samtidig med oprettelsen af NAKSKOV KUNSTFORENING, som navnet ad åre indskrænkede sig til, blev en initiativtager ved navn Frederik Dam sammen med en del kunstnere, bl. a. Asger Jorn, enige om at danne SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE KUNSTFORENINGER (SDK). Der eksisterede allerede sammenslutninger i de forskellige landsdele. Ideen var at samarbejde med etablerede kunstnere om at formidle ny og professionel kunst til alle egne af landet.

Det var derfor helt naturligt, at der i vore Love for Nakskov Kunstforening § 4 står, at foreningen er tilknyttet SDK.

SDK har igennem alle årene været et stort plus for både kunstnere og foreninger. Kunstnerne kunne på en for dem let måde få vist deres værker til et bredt publikum, og foreningerne få kvalificerede vandreudstillinger til en billig penge  og oven i købet bragt til døren inklusive ophængning. Det har rigtig mange foreninger, også NAKSKOV KUNSTFORENING  benyttet sig af i mange år. I de første år blev kunstværkerne bragt frem med DSB, hvilket kunne ses i et afsnit af ”Matador ”. Kunsten kom til Korsbæk med toget i store trækasser, håndteret af ”Røde ”, skuespilleren Kurt Ravn.

 

Kunstcirkler

I mange år har bestyrelsen administreret et betydeligt antal kunstcirkler. Der er korrespondance tilbage fra 1954 omhandlende ideen med kunstcirkler, ”så folk kunne få noget lødigt på væggene ”, som der står. Dette har været den væsentligste aktivitet for bestyrelserne igennem 70- 80- og 90erne. Interessen herfor er dalet meget de senere år.

 

Kunstfond

I foreningens love af 1948 § 2 stk. d står ”at virke for oprettelsen af et museum i Nakskov ”. Tyve år senere skriver den daværende formand for Kunstforeningen, Poul Mertz, i et brev dateret d. 1. april 1968: ” Med det formål at søge oprettet en offentligt tilgængelig kunstsamling bestående af skulpturer, malerier og grafik, indbyder Kunstforeningen Dem hermed til at deltage i dette arbejde ”.

Rigtig mange private borgere og en del virksomheder indbetalte andele på 50-100 kr. igennem årene, og her blev grunden så lagt til NAKSKOV KUNSTFOND. På et tidspunkt begyndte Nakskov Kommune også at give et årligt tilskud, og dette er i årenes løb blevet til en flot samling af cirka 100 værker, der hænger rundt omkring på offentligt tilgængelige steder. Hverken museum eller udstillingsfaciliteter, som der står i de nuværende love, er det blevet til, og da først de private og senere det kommunale tilskud faldt bort, besluttede bestyrelsen i 2006 at lægge låg på Fonden. Den kan dog sagtens tages ud af mølposen hvis bidragene begynder at vælte ind.

Først i 1995, da man i bestyrelsen begyndte at tale om at føre optegnelserne om NAKSKOV KUNSTFOND up to date, blev der lavet vedtægter for samme.

I 1996 samlede man værkerne til en udstilling og det samme gentog sig i 2006 i bibliotekets mødesal. Herefter er værkerne digitalt gennemfotograferet og registreret, og der ligger en liste over lånere.

 

Grafikhilsener

I forbindelse med grundlæggelsen af NAKSKOV KUNSTFOND fik andelshaverne tilbud om et grafisk tryk udført af en af de kunstnere, man havde købt kunst af. Dette blev måske starten på de årlige grafikhilsener, som alle foreningens medlemmer har modtaget igennem årene til stor glæde for mange.

Siden årtusindeskiftet har så forskellige kunstnere som: Ingemann Andersen, Kis Nellemann, Jens Bohr, Marie Louise Kilen, Simon J. Simonsen, Poul Janus Ipsen, Susanne Aamund, Renè Tancula, Anne Marie Mejlholm, Nis Schmidt og Erik Mortensen leveret årets hilsen.

 

Fremtiden

Kunsten giver et hul igennem til følelserne. For at kunne udvikles og gro skal der provokeres og bevæges. Det vil Nakskov Kunstforening gerne hjælpe til med, ved at udstille spændende ny kunst, gerne i utraditionelle omgivelser, ved at tilbyde ture til relevante kunstbegivenheder og ved at samarbejde med grupper, der har samme intention om at gøre Vestlolland til et ”Lyspunkt”.

bottom of page